Výsledky projektu

Partneri  projektu HANDISSIG si stanovili cieľ a počas realizácie projektu ho aj v plnej miere naplnili. Hoci pôvodne malo byť do projektu zapojených 11 partnerov, v konečnom dôsledku ho realizovali len 4, z troch krajín EÚ (viď rubrika partneri). 

Prvým spracovaným dokumentom bola inventúra pomôcok/postupov/vzdelávania, existujúcich v jednotlivých krajinách, ktoré pomáhajú uvedomiť si zdravotné postihnutie v povolaniach v sektore SSIG.

Druhým dokumentom sú pomôcky na zvýšenie povedomia  zamestnávateľov a zamestnancov na uvedomenie si špecifík niektorých druhov postihnutí a chorôb (mallette), ku ktorému je pričlenený aj malý plagát vreckového formátu, ktorý môže mať opatrovateľ vždy pri sebe a v ktorom je  uvedená prevencia rizík, odporúčania na čo treba byť ostražitý, všeobecné pravidlá a užitočné telefónne čísla.  Tento dokument predstavuje náš návrh na lepšie uvedomenie si  zdravotného postihnutia odbornými pracovníkmi.

Úlohou slovenského partnera bolo spracovať brožúrku so zhrnutím všetkých písomných výstupov. Ponúkame ju na stiahnutie v tejto prílohe.

Free business joomla templates