Projekt TICS

 

 

 

 

 

Projekt je postavený na myšlienke, že odborní pracovníci (sociálni pracovníci, odborníci na orientáciu/začleňovanie, lektori,...)  pracujúci s mladými ľuďmi, ktorí predčasne opustili školskú dochádzku, títo môžu hrať kľúčovú úlohu v preventívnych opatreniach, v hľadaní riešení a v realizácii intervencií.

Partnerstvo tvorené konzorciom 7 organizácií zo 6 rôznych krajín (Francúzsko, Portugalsko, Taliansko, Belgicko, Holandsko, Slovensko)  ponúka možnosť vybaviť odborníkov na začleňovanie prostredníctvom nových informačných a komunikačných technológií na to, aby lepšie načúvali, radili a komunikovali s mladými ľuďmi, ktorých je čoraz menej na ulici, o to viac na počítači, stále  v spojení, stále na očiach.

Projekt TICS sa zaujíma o rolu, ktorú môžu hrať IKT v sociálno-výchovnom  poradenstve pre mladých a v koncepte „digitálneho vychovávateľa“ a o analýzu možností, ktoré nové technológie ponúkajú v boji proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky.

 

Partnerstvo pracuje na dvoch novátorských komponentoch :

  • Na jednej strane sa  mladí ľudia oboznámia s tým, že IKT a on-line siete je možné využívať aj iným spôsobom a že na obrazovke môžu nájsť aj odborníkov, ktorí sú pripravení im načúvať a pomôcť/poradiť im.
  • Na druhej strane odborní pracovníci sa stretnú s mladými ľuďmi v inom prostredí, nie  "na ulici".

 

Partneri projektu spracujú počas dvoch rokov realizácie nasledovné intelektuálne produkcie: 

- Vnímanie a spotrebiteľské postupy od narodenia   digitálnych mladých ľudí;

- pomôcka "Mladý digitál": súbor pomôcok na   zvýšenie povedomia v otázke rizika závislosti od   informačných technológií;

- Využívanie informačných a komunikačných   technológií na sociálne a výchovné účely;

- pomôcka "Digitálne poradenstvo, je to možné": súbor pomôcok na zvýšenie povedomia a návrhy   na lepšie využitie IKT v poradenstve pre mladých,   ktorí predčasne ukončili školskú dochádzku;

- Internetová stránka projektu a virtuálne   spoločenstvo na dvojsmernú komunikáciu

- súbor pomôcok pre lektorov: ITK v sociálno-výchovnom poradenstve na boj proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky

Free business joomla templates