Projekt CO-OP for empowering youth

Projekt CO-OP  for empowering youth  spracovalo šesť európskych partnerov v rámci programu Erasmu+ Strategické partnerstvá. Zámerom partnerov je vytvoriť vhodné pomôcky pre začínajúcich podnikateľov, hlavne  pre mladých nezamestnaných ľudí. Partneri sa chcú učiť podľa modelu podnikania vytvoreného vo Francúzsku a overeného na Slovensku, prostredníctvom prenosu  modelu  “podnikateľskej liahne”. Koncept prenášaného systému sa nazýva "CAE – Coopérative d´ activité et d' emploi" (Družstvo činností a zamestnanosti), ktoré existuje vo Francúzsku a v Belgicku.

 

Špecifické ciele projektu sú nasledovné:

- Vytvoriť podnikateľské kompetencie u nezamestnaných, predovšetkým však mladých ľudí;

- Posilniť podporu a vytvoriť bezpečnú cestu pre mladých začínajúcich podnikateľov;

- Zvýšiť profesionalituorganizácií podporujúcich podnikateľov pomocou spracovania spoločného rámca vzdelávania;

- Vytvoriť sieť organizácií z oblasti vzdelávania, ekonomického začleňovania, coachingu a sociálneho podnikania;

- Realizovať efektívnu disemináciu a spracovanie akčného plánu využitia a šírenia výsledkov na národnej a regionálnej úrovni.

 

Naplánované intelektuálne produkcie (výstupy) projektu:

1. Súhrnná správa o prieskume podnikateľského prostredia v krajinách partnerov

2. Príručka  pre “Začínajúcich podnikateľov”

3. Manuál "CAE Co-op" služieb

4. Príprava príručky “Samohodnotenia”

5. Manuál pomôcok pre začínajúcich podnikateľov 

Free business joomla templates