PROJEKT - HANDISSIG

Cieľom partnerstva HANDISSIG je

- vykonať inventúru pomôcok/postupov/vzdelávania, ktorá pomôže uvedomiť si zdravotné postihnutie v povolaniach v sektore SSIG ;

- vytvoriť pomôcky na zvýšenie povedomia  zamestnávateľov a zamestnancov ;

- umožniť lepšie uvedomenie si zdravotného postihnutia ľuďmi pracujúcimi v sektore SSIG ;

- vytvoriť sieť profesijných organizácií, ktoré majú záujem o výmenu skúseností a zaviažu sa brať do úvahy zdravotné postihnutie klientov pri škoelní svojho personálu.

 

Partneri budú rozvíjať svoje činnosti vo forme:

- komisií pracujúcich v každej krajine partnerstva a riešiacich témy projektu

- nadnárodných zhromaždení zameraných na oboznámenie sa s postupmi, kontextmi, prenosom poznatkov a príkladov dobrej praxe, spoločnou tvorbou pomôcok/opatrení, interaktívnou spoluprácou, spoločným odsúhlasovaním prác.

- nadnárodného sledovania obsahu, založeného na pravidelných telefonických a elektronických diskusiách, ktoré budú udávať rytmus spolupráci a zabezpečia trvalú väzbu medzi subjektmi partnerstva počas celej doby realizácie projektu.

Free business joomla templates