Služby

Za dobu svojej existencie poskytla Agentúra RRI svoje služby mnohým klientom, predovšetkým v oblasti spracovania a realizácie projektov financovaných z európskych fondov, ktorá je našou dominantnou aktivitou.

 

Zameriavame sa na projekty z  Programu celoživotného vzdelávania, kde boli  a sú našimi klientmi mnohé významné  organizácie:

-         Košický samosprávny kraj,

-         Slovenský zväz telesne postihnutej mládeže,

-         Regionálne poradenské a informačné centrum Komárno, Považská Bystrica a Trebišov,

-         Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska,

-         Akadémia vzdelávania Spišská Nová Ves a Poprad,

-         Spišská regionálna rozvojová agentúra.

 

Spolupracujeme s mnohými partnermi z Belgicka, Českej republiky, Francúzska,  Grécka, Írska,  Portugalska, Španielska a Talianska.

 

Máme skúsenosti aj s realizáciou projektov regionálnej spolupráce (Interreg) a zamestnanosti (Adapt, Equal, Progress).

Free business joomla templates