Partneri projektu

Coopérative pour le développeemnt de ľ emploi dans les services à la personne  CDE-SAP (Družstvo pre vytváranie pracovných miest v sektore služieb starostlivosti o človeka) so sídlom v Marseille  má za cieľ zoskupiť aktérov, ktorí podporujú výmeny skúseností, poskytujú rady a podporujú rozvoj sektora služieb starostlivosti o človeka v regióne (služby vykonávané v domácnosti klienta). Web stránka: www.cde-sap.com

  

FISSAAJ asbl (Zväz inštitúcií a špecializovaných služieb pomoci pre dospelých a mládež) je zoskupením služieb rešpektujúcich pluralitu svojich členov, ktorého cieľom je propagovať, podporovať, zastupovať a chrániť záujmy a projekty služieb pre mladých a dospelých ľudí, ktorí majú fyzické, psychické alebo mentálne postihnutie alebo sa nachádzajú v problematickej sociálnej situácii. Webstránka: www.fissaaj.be

 

Féderation des aveugles et handicapés visuels de France (FAF)  Francúzska únia nevidiacich  vznikla v roku 1917, v roku 1921 bola uznaná za verejno-právnu  organizáciu. FAF  zriadila v roku 2009 vzdelávacie centrum nazvané FAF dostupnosť vzdelávania (FAF Access Formation), v ktorom pracuje tím viacerých špecialistov na pomoc pre osoby so zrakovým postihnutím.  FAF školí odborníkov, ktorí zabezpečujú rehabilitáciu alebo pomoc pre osoby so zrakovým postihnutím. Web stránka: www.faf.asso.fr

 

Agentúra RRI, s.r.o., vznikla v roku 2005 a zameriava sa na komerčné poradenstvo a realizáciu projektov.  www.2ri.sk

Free business joomla templates